40 45 83 20

Socialfaglig Ledelse

For mellemledere og frontlinjeledere

Nyt "hold 2 Købenavn" starter 27-28 januar 2020. Beskrivelse med datoer her


Du får:

• større kompetence i at igangsætte, overskue og lede socialfaglig kvalitetsudvikling, herunder at omsætte politiker til faglig handling

• øgede kompetencer i sparring og lærende dialog med medarbejdere om deres socialfaglige opgaver

• mere overblik og klarhed i forhold til socialfaglige analyser samt "måling" af resultater

Undervisere: 

Gitte Duus, Jan Brødslev Olsen, Julie Borup Jensen

Pris:

Pr. deltager: 15.000 kr + moms. Inkluderer kursusafgift, frokost, kaffe/the og frugt.

Uddybende beskrivelse her

Tilmeldingsskema her