40 45 83 20

Individuel terapi

Målet er at leve i overensstemmelse med sig selv og andre.

I individuel terapi arbejder man med at komme til at styre og handle efter de behov, ønsker og værdier, man har i livet bl.a. gennem at være opmærksom på, hvad der sker i kroppen. Impulser i kroppen kan hjælpe os med at afgøre, hvad der er godt og skidt.

Mærker man ikke alle impulser i sin krop, kan det skyldes, at man tidligere ubevidst har lavet en opspænding, som hindrer, at man kan udnytte alle sine ressourcer og leve sit liv fuldt ud. Opspænding (eller opgivelse) er ofte forårsaget af, at man som barn har oplevet afvisninger, tab eller umødte behov. Hvis der ikke er skabt kontakt omkring væsentlige behov, finder man en måde at leve videre med det på, men figuren, som det kaldes i gestaltterapi, bliver ved at tage opmærksomhed. Den ligger et sted i kroppen og optager plads og energi.

Opgivelse rummer imidlertid muligheden for vækst, idet kroppen gemmer på de følelser, der engang var forårsaget af uudholdelige oplevelser. Det er gennem kontakt til disse følelser, at kroppen skaber plads til nyt liv.

Krop/gestaltterapi, som er grundstenen i min individuelle tilgang, bygger teoretisk på gestaltpsykologi/terapi, objektrelationsteori samt humanistisk/eksistentiel psykologi.

Ud over krop/gestaltterapi er jeg inspireret af andre retninger, fx kognitiv terapi og IMAGO-relationsterapi, som bl.a. kombinerer kropsterapi med tilknytningsteorier og nyere hjerneforskning.