40 45 83 20

Socialfagligt

Indenfor det socialfaglige felt tilbyder jeg SUPERVISION, undervisning i SAGS & EPISODEANALYSE , kursusforløb i SOCIALFAGLIG LEDELSE og foreståelse af UDVIKLINGSOPGAVER.

I alle typer opgaver indenfor socialt arbejde lægger jeg vægt på at kombinere teori og praksis. Se referencer! 

Jeg har mange års erfaring fra undervisning på socialrådgiverstudiet, forskning ved Aalborg Universitet samt masser af supervisions- og undervisningsforløb i socialt arbejdes praksis.

Jeg har skrevet bogen "Sags- og episodeanalyse: en handlingsafklarende metode i socialt arbejde". Akademisk Forlag. I april 2016 udkom (red. med Brødslev Olsen, J.): "Menneskenære grundbegreber - i social- og sundhedsprofessionerne". Forlaget Samfundslitteraur.