40 45 83 20

Sags- & episodeanalyse

At lave velfunderede analyser, bliver et stadigt større krav i socialfagligt arbejde. Med udgangspunkt i analysemetoden beskrevet i min bog: Sags- og episodeanalyse - en handlingsafklarende metode i socialt arbejde, tilbyder jeg temadage og træningsforløb.

 

Temadag: Få styr på de enkelte dele af en analyse, og få indsigt i, hvordan et team gennem 5 nøje fastlagte trin, systematisk kan arbejde sig igennem en analyse. Teamet får mulighed for at skabe en fælles faglig forståelse, fastlægge handleretning og beslutte konkrete handlingstiltag, således at grundlaget for handling bliver tydeliggjort. En temadag består af oplæg om Sags- og episodeanalyse samt demonstration af metoden med udgangspunkt i én af teamets egne sager. Pris: fra 12.000 kr. pr. dag + moms.

Kursusforløb: Lær at styre en sags- og episodeanalyse for et team, som skal arbejde sammen om at finde en handleretning og anbefale konkret handling i en sag. Gennem at skabe en fælles faglig forståelse bygges sagen op fra bekrivelse over analyse og vurdering, så fundamentet for handleretning bliver transperant! Ved at træne enkelte medarbejdere i at styre processerne og samtidig træne hele teamet i analysemetoden, får teamet en konkret metode og kompetencer, der støtter det fremtidige analysearbejde. Kursusforløb fra 3-5 dage spredt over en periode. Pris aftales ved det enkelte forløb.