40 45 83 20

Udviklings-opgaver

Jeg har løst flere udviklingsopgaver for kommuner og private organisationer, der laver socialt arbejde.

I min nyeste bog Socialfaglig Kvalitet (2010) beskriver jeg flere projekter, jeg har stået for.

I opgaverne kombinerer jeg mine kompetencer som forsker og praktiker, og ikke mindst min erfaring med aktionsforskning, som jeg også har skrevet om.

Eksempler:

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i projekt "Hel Familie" samt bredt i Assens Kommune

Udvikling af fællesfaglige forståelser i Projekt Empowerment, Ungecenter Brønderslev

Udvikling af retningslinjer for opfølgning på ressourceforløb, Horsens kommune

Udvikling af retningslinjer for udarbejdelse af indstilling og begrundelse for rehabiliteringsplan, Horsens kommune.

Igang med uddannelse og arbejde - som ung mor. Udviklingsprojekt og rapport, Mødrehjælpen.